Junaidi

 JUNAIDI

NIP. 196310051983031006

Panitera Pengganti

 Faizah

 FAIZAH

NIP. 196905071989031001

Panitera Pengganti

t

MUSTARI, S.H.

NIP. 197811092007041001

Panitera Pengganti

Bustami

T. BUSTAMI, S.H.

NIP. 198108122009121004 

Panitera Pengganti

   
 Maya

MAYA DEFIYANA, S.H.

NIP. 198512212011012008

Panitera Pengganti

Reni

RENI OHVIANTI, S.H.

NIP. 198203142006042006

Panitera Pengganti

   
Azmi

AZMI

NIP. 196705141989031006

Juru Sita

   
Putri Kuning

PUTRI MAISARAH, S.E.

NIP. 198205062011012013

Bendahara Pengeluaran

Muhammad

MUHAMMAD, S.H.

NIP. 198810232014031004

Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan

Cut Safrika

CUT SAFRIKA, A.Md

NIP. 198711162009042002

Staf Sub. Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

   
k

ABDUL MUNIR

NIP. 197610202012121002

Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan

Effendi

EFFENDI

NIP. 197804242012121003

Staf Sub. Bag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Raudha

RAUDHATUNNUR, SH

NIP. 198706032012122002

Staf Panitera Muda Pidana