ketua 200x300

 

Hj. TUTY ANGGRAINY, S.H.

NIP. 19590909 198603 2 005

Ketua 

FAISAL MAHDI

 

 FAISAL MAHDI, S.H.,M.H.

NIP. 19760821 200112 1 004

Wakil Ketua

 

 

Aiyub

 

 AIYUB, S.H.

NIP. 196401031985031005

Panitera

7

 

MUHAMMADDAN, S.H.

NIP. 196605041992031002

Sekretaris

 


9

SOFYAN, S.H.

NIP. 196005011983031005

Panitera Muda Pidana


 

 
8

 

M. NATSIR, S.H.

NIP. 196305141985031005

Panitera Muda Perdata

 18

 

 

SYAFRIL, S.H.

NIP. 196712141989031001

Panitera Muda Hukum

 miswardi

 

MISWARDI, S.E.

NIP. 197603212006041003

Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

 

Foto Pak Yunus

M. YUNUS

NIP. 196802041989031003

Kasubbag Umum dan Keuangan

12

 

JUMRAINI

NIP. 196308201986032001

Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

 

FAISAL MAHDI